SolGeo

SolGeo Company

شرکت ایتالیایی سول ژئو (SolGeo) ، ارائه دهنده خدمات با کیفیت بالا و ابزارهای تکنولوژیک در زمینه رفتارنگاری سازه و مطالعات و برداشت های ژئوفیزیکی است. شرکت سول ژئو همچنین سازنده و ارائه دهنده ابزارهای مورد استفاده برای رفتارنگاری پویا (دینامیک) شتابنگاری و یا لرزه ایی در آزمایشات غیرمخرب بر روی سازه ها می باشد. این شرکت ارائه دهنده سیستم های بسیار پیشرفته رفتارنگاری به خصوص در حیطه پردازش و آنالیز دینامیک سیگنال ها است. 

شرکت سول ژئو ایتالیا یکی از شرکت های همکار شرکت خاک انرژی پارس می باشد.