طراحی ، ساخت ، نصب و تحلیل ابزار دقیق و رفتار نگاری ساختمان برج ساری

slide-ef0100d
slide-f3639db

شرح پروژه

طراحی ، ساخت و نصب ابزار دقیق و تحلیل رفتار نگاری ساختمان برج ساری توسط این شرکت در حال انجام است. ابزار های مورد استفاده در این پروژه عبارتند از : 

شیب سنج های دو محوره

ترک سنج های الکتریکی

درز سنج های مکانیکی

دستگاه دیتالاگر اتومات