رفتار نگاری شمع های پروژه سر درب غربی صحن قدس حرم مطهر امام رضا (ع)

slide-dfa35a2
slide-d7f97a3
slide-d771ed4

شرح پروژه

پروژه ساخت رواق زیر سطحی در محدوده صحن قدس حرم مطهر امام رضا (ع) به روش ساخت بالا به پایین اجرا شده است. طرح ابزار گزاری در این پروژه شامل نصب تعدادی کرنش سنج مدفون در بتن با مکانیزم تار مرتعش و لوله انحراف سنجی برای پایش میزان جا به جایی در برخی از این شمع ها بوده است که اجرا شده است.