تامین و راه اندازی سیستم انتشار آکوستیک در دانشگاه تربیت مدرس

slide-ef0100d

شرح پروژه

دستگاه انتشار آکوستیک تحویل شده شامل ۴ عدد سنسور انتشار آکوستیک ، ۸ دستگاه پیش تقویت کننده ، کابل اتصال دهنده ، دستگاه ثبت و قرائت داده های آکوستیک و بورد ۴ کاناله و نرم افزار مربوط به قرائت سیگنال های انتشار آکوستیک می باشد.

نصب ، آموزش و راه اندازی این دستگاه توسط کارشناس این شرکت انجام گردیده است.