مشاوره و مهندسی تونل سازی

مشاوره و مهندسی تونل سازی

شرکت خاک انرژی پارس با تکیه بر توان و دانش فنی کارشناسان و متخصصان با تجربه، در زمینه طراحی تونل‌های بلند انتقال آب، تونل‌های آب‌بر و مغارهای نیروگاهی، تونل‌های شهری و ترافیکی، خدمات زیر را ارائه می نماید:

  •       مطالعات  امکان یابی ساختگاه تونلها
  •       بررسیها و مطالعات میدانی مکانیک خاک و سنگ پروژه های تونلسازی
  •       تحلیل و طراحی سیستمهای نگهداری فضاهای زیرزمینی
  •      طراحی ژئوتکنیکی و سازه ای ایستگاههای زیرزمینی مترو