سخنرانی دکتر مجید نیکخواه در کارگاه تخصصی تکنولوژی های نوین در ابزارگذاری و رفتارنگاری سدها کمیته سدهای بزرگ ایران در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سخنرانی دکتر مجید نیکخواه در کارگاه تخصصی تکنولوژی های نوین در ابزارگذاری و رفتارنگاری سدها کمیته سدهای بزرگ ایران در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

کارگاه تخصصی تکنولوژی های نوین در ابزارگذاری و رفتار نگاری سد ها در روز پنج شنبه مورخ ۲۳/۰۷/۹۴ در محل سالن اجتماعات شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برگزار شد. دکتر مجید نیکخواه مدیر عامل شرکت خاک انرژی پارس یکی از سخنرانان این کارگاه بودند. عناوین سخنرانی ایشان (Wireless Data Collection Systems) و (Fully-grouted for V.W Piezometer installation) بود که مورد استقبال حضار و میهمانان قرار گرفت.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.