خط مشی

خط مشی

شرکت خاک انرژی پارس با اتکا به ارزشهای والای انسانی در راستای ارائه خدمات خود و دستیابی به کمال در کیفیت و تأمین رضایت کارفرمایان، اعتقاد راسخ به انجام موارد ذیل را داشته و خود را ملزم به اعمال آنها در پروژه ها می نماید:

  1.      کسب رضایت شناسایی و درک صحیح نیازها و انتظارات کارفرمایان
  2.      بهبود مستمر کیفیت خدمات
  3.      انجام به موقع تعهدات
  4.     رعایت اخلاق حرفه ای و پایبندی به تعهدات
  5.      بهبود مستمر فرآیندها از طریق استفاده از راههای جدید و بکارگیری دانش نوین و استانداردهای فنی و مهندسی
  6.      به کارگیری نیروی انسانی متخصص، کارآمد و متعهد همراه با اعتلای دانش و ارتقاء سطح علمی آنها
  7.      توجه و ایجاد فضای مناسب به منظور مشارکت فکری کارکنان