حضور شرکت خاک انرژی پارس در سومین کنگره ملی زغال سنگ

حضور شرکت خاک انرژی پارس در سومین کنگره ملی زغال سنگ

با توجه به محیط بسیار پیچیده معادن زغال­سنگ ضرروی است تا فضای زیر زمینی، تجهیزات و کارکنان این معادن  به صورت پیوسته کنترل و رفتارنگاری شوند. در این راستا شرکت خاک انرژی پارس با حضور در نمایشگاه تخصصی همایش زغالسنگ شاهرود، خدمات و تجهیزات موردنیاز برای رفتارنگاری معادن زغال سنگ را معرفی نمود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.