برگزاری دوره آموزشی ابزار دقیق و رفتارنگاری سد های بتنی در محل سد کارون ۳

برگزاری دوره آموزشی ابزار دقیق و رفتارنگاری سد های بتنی در محل سد کارون ۳

دوره آموزشی دو روزه ابزار دقیق و رفتارنگاری سد های بتنی در مورخ ۱۴ و ۱۵ دی ماه سال ۹۵ با مشارکت شرکت خاک انرژی پارس، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت تولید و نگهداری سد و نیروگاه کارون ۳ در محل سالن کنفرانس سد کارون ۳ برگزار گردید. در این دوره آموزشی مباحثی همچون مبانی رفتارنگاری در سد های بتنی ، تفسیر و مدیریت داده ها و نتایج  رفتارنگاری ، مدل سازی های عددی تغیر شکل های سد های بتنی و روش های نوین در رفتارنگاری سد های بتنی با  حضور مدیران سد های استان خوزستان و متخصصین مربوطه ارائه گردید که استقبال و رضایت کامل حضار را نیز در پی داشت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.