برای اولین بار نصب پیزومتر الکتریکی در گمانه تمام تزریقی در هسته سد خاکی در ایران

برای اولین بار نصب پیزومتر الکتریکی در گمانه تمام تزریقی در هسته سد خاکی در ایران

برای اولین بار پیزومتر الکتریکی در گمانه تمام تزریقی توسط شرکت خاک انرژی پارس در هسته رسی سد ابیورد نصب شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.