شرکت دکتر مجید نیکخواه در کارگاه آموزشی انتشار اکوستیک شرکت آلمانی Vallenو کنفرانس جهانی آزمونهای غیر مخرب (Munich, Germany, June, 2016)

شرکت دکتر مجید نیکخواه در کارگاه آموزشی انتشار اکوستیک شرکت آلمانی Vallenو کنفرانس جهانی آزمونهای غیر مخرب (Munich, Germany, June, 2016)

کارگاه آموزشی انتشار آوایی که توسط شرکت Vallen Systeme GmbH آلمان برگزار گردید یکی از معتبرترین کارگاه های آموزشی در زمینه آزمایش های غیر مخرب است که هر ساله  با حضور شرکت های بزرگ رفتارنگاری و ابزار دقیق  دنیا در کشور آلمان برگذار می شود. مدیرعامل شرکت خاک انرژی پارس نیز به عنوان نماینده تنها شرکت ایرانی حاضر در این کنفرانس شرکت نموده و نقش سازنده ای در پیشبرد اهداف آموزشی این کارگاه داشتند.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.