برای اولین بار در ایران نصب کرنش سنج های فیبر نوری در سیستم انکراژ

برای اولین بار در ایران نصب کرنش سنج های فیبر نوری در سیستم انکراژ

برای اولین بار در ایران کرنش سنج های فیبر نوری دارای مکانیزم FBG ساخت شرکت معتبر Sylex جهت رفتار نگاری سیستم انکراژ در طرح پایش سلامت سازه پروژه فاز سوم توسعه اسکله شهید رجایی توسط شرکت خاک انرژی پارس نصب گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.