مقالات

Ghoshtasbi, K., Nikkhah, M. and Daliri, M.  "Investigation of Bearing Capacity of Rock Foundations", Proceeding of 1sh Iranian Rock Mechanics Conference, University of Tarbiat Modarres,Tehran, 2002. (Persian).

Nikkhah, M., Ghoshtasbi, K. " Damages of Tunnels due to Earthquake ",Geotechnique & Strength of Material Journal, Scientific & Applied Research Quarterly Journal in the Context of Soil Mechanics, Foundation Engineering, Concrete & Asphalt, No 88, 2002. (Persian).

Nikkhah, M., Daliri, M. "Estimation of Rock Mass Deformation Modulus of Intake Tower Foundation in Doosti Dam ",Geotechnique & Strength of Material Journal, Scientific & Applied Research Quarterly Journal in the Context of Soil Mechanics, Foundation Engineering ,Concrete & Asphalt ,No 91, 2003. (Persian).

B., Boroomand, M., Ghaffarian and O. C. Zienkiewicz “On application of two superconvergent recovery procedures to plate problems”, Int. J. Numer. Meth. Engng. 2004:  61:1644-1673

Nikkhah, M., Shafahi, M. "Prediction of Optimum Powder Factor of Blasting Pattern for Diversion Tunnel of Seymareh Dam Using Neural Network", 7th Tunneling Conference, Sharif Technology University, Tehran, 2006. (Persian).

Attaie ,S ., Nikkhah, M., Jamei, J. “Instrumentation and Monitoring of Embankment Sivand Dam During Construction”, 23rd International Congress on Large Dams, ICOLD, Saint Petersburg, Russia, 2007. (English).

Nikkhah, M., Attaie ,S., Tavakoli, H., Yazarloo., H. “Evaluation of instrumentation records of the dam body and foundation of embankment Mollasadra dam during construction and first stage impounding” 23rd International Congress on Large Dams, ICOLD, Saint Petersburg, Russia, 2007. (English).

Nikkhah, M. Mosalmanzadeh, A. Bina, K. “Evaluation of the behavior Shireendareh dam during construction and first stage impounding”. International conference on Geotechnical Engineering, Tunisia, 2008. (English)

Nikkhah, M., Attaie,S., Yazarloo, H., Ghanizadeh, M., Dadman, B., “Monitoring of an Earth Dam Up to End of Construction Stage”. 24rd International Congress on Large Dams, ICOLD, Sofia, 2008. (English).

Nikkhah, M., Sadrnejad, S.A., Ahmadi, M., “Simulation of rock true tri-axial compression test using a multilaminate elastoplastic model”. 5th Asian Rock Mechanics Symposium, Tehran, Iran, 2008. (English).

N. Farzaneh  and M.H Yaghmaee Moghadam , "A Fuzzy algorithm for Virtual Topology Reconfiguration of WDM Optical Networks", ICCGI Conference, 2006,(English).

N. Farzaneh and M.H Yaghmaee Moghadam ,"Virtual Topology Reconfiguration of WDM Optical Networks using Fuzzy Method",  IST Conference, 2008, (English).

Nikkhah, M., Jamshidi Chenari, R. "Calibration of Total Pressure Cell in Embankment Dams", 7th International Congress on Civil Engineering, Tarbiat Modarres University, Tehran, 2006. (Persian).

N. Farzaneh  and M.H Yaghmaee Moghadam ,"Virtual topology reconfiguration with protection method in WDM network",  APCC Conference, 2006.

Jamshidi Chenari, R., Nikkhah, M. " A New Device for Field Calibration of Total Pressure Cells in Doosti and Esfarayen Dams", 22nd International Congress on Large Dams, ICOLD, Barcelona, Spain, 2006. (English).

Ahmadi, S., Nikkhah, M. "Use of Value Methodology Regarding the Change Proposal by VECP Value Engineering in Design and Excavation of Tunnel", 7th Tunneling Conference, Sharif Technology University, Tehran, 2006. (Persian).

Nikkhah, M., Ahmadiyan, S. “Geomechanical investigation and improvement and reinforcement plans of rock mass foundation of Doosti dam” . Proceeding of 3rd Iranian Rock Mechanics Conference, Amirkabir Technology University, Tehran, 2007. (Persian).

Nikkhah, M. Shokrollahi, A. Noroozzadeh, R,. “Stability Evaluation and Monitoring of Torogh Concrete Dam during operation”, 8th International Congress on Civil Engineering, University of Shiraz, Shiraz, 2009. (Persian).

Nikkhah, M., Ghafarian, M. “Safety Evaluation of Kardeh Arch Concrete Dam” , Symposium on Dam Safety, Eskisehir University, Turkey, 2009. (English).

Nikkhah, M. Attaie ,S. “Monitoring Instrumentation results in Mollasadra Dam Embankment under Operation Stage”, Symposium on Dam Safety, Eskisehir University, Turkey, 2009. (English).

N. Farzaneh  and M.H Yaghmaee Moghadam, "Priority-based Congestion Control with Active Queue Management Method for Wireless Multimedia Sensor Networks",  ICUMT, Russia, 2009, (English).

Nikkhah, M. Ghafarian, M , Shokrollahi, A. Noroozzadeh, R,. “Monitoring and Safety Evaluation of Kardeh Concrete Dam during operation”. Prepared (Persian).

Nikkhah, M, Attaie ,S. “Earth Dam with Geomembrane Layer and Raising of Sar Cheshmeh Tailing Dam Using the Geomembrane Material”, 5th national Congress on Civil Engineering, University of Mashhad, Submitted. (Persian).

Nikkhah, M , Farzaneh, N, Ahmadi, M, “Artificial Neural Network for Specific Charge Prediction in Tunnel Blasting”, Prepared. (English).

Nikkhah, M , Ahmadi, M, “Investigation of Acoustic Emission Testing in Measurement of Pre-loadind Stress on Sandstone”, 4th inernational Confrence on Geotechnical Engineering and soil mechanics, Tehran, (Persian).

Nikkhah, M , Maghsoudian, M, Shamsai, A, Ashjari, R. “Numerical Analysis of Application of Geotextile in Downstream Filter Zone of an Embankment Dam”, 4th inernational Confrence on Geotechnical Engineering and soil mechanics, Tehran, (Persian).

Nikkhah, M , Ahmadi, M, Farzaneh, N, Saba, A. “Application of Neural Network for Prediction of Specific Charge in Tunnels”, 4th inernational Confrence on Geotechnical Engineering and soil mechanics, Tehran, (Persian).

Nikkhah, M. Maghsoudian, M. Shamsai, A, Noorzad, A. Ashjari, R. Numerical analysis of application of geotextile material in filter zone of an embankment dam”, 24rd International Congress on Large Dams, ICOLD, Dams and Reservoirs under Changing Challenges, Switzerland, 2011, (Persian).

Nikkhah, M , Ahmadi, M, Ghazvinian, A., Application of pattern recognition analysis of rock acoustic emission for determination of Kaiser Effect ,12th International Congress on Rock Mechanics, Beijing, China, (English).

Nikkhah, M , Ahmadi, M, Ghazvinian, A, A New Method for Determination of Kaiser Effect from Rock Acoustic Emission Signals”, Engineering mining journal of Iran

A. Karbor e shyadeh, A.Soroush, “A comparison between seismic behaviors of earth dams with inclined and vertical clay cores- a numerical analysis approach “14wcee, World conference of earthquake engineering , 2008, Bejing, China, (English).

 H. Nikooee, A. Karbor e shyadeh , H. Salari rad, “Study and Design of SALMAS intersection  over pass bridge pile foundation in cohesive soil- a Numerical analysis approach “ 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics (ICGESRM2010), Nov 2010, TSPNIK 321, Tehran , IRAN

Karbor e shyadeh A, A.Soroush “Numerical Analysis of Earth dams with Inclined Core and vertical core ” Journal of Faculty of engineering university of Tehran,Paper NO 3234, 2010, Tehran , IRAN, (Persian).

Karbor e shyadeh A, Nikkhah, M, Hosseiniyan,  “Monitoring of Golestan Embankement dam during of opretation stage”, The first international and third national conference of dams and hydropower in IRAN, Tehran

 Nikkhah, M , Ahmadi, M, Ghazvinian, A,  “ Estimation of rock mass in situ stress using laboratoty methods bosed on core,  The first international and third national conference of dams and hydropower in IRAN, Tehran

Nikkhah, M, Zohourian, A,, “Evaluation of longitudinal cracks in crest of Sangerd earth dam”, Dam World IBRACON, Breazil, 2012, (English).

Attar, I, Ahmadi, M. Nikkhah, M. “ Investigating the capability of deformation rate analysis method in stress estimation: a case study of water conveyance tunnel of Gotvand dam”, Arabian Journal of Geosciences, (English).

Nikkhah, M , Ahmadi, M, Ghazvinian, A., “Investigation of stress memory in sandstone using acoustic emission testing”, International Journal on Advances in Mechanical Engineering And Civil Engineering, pp 144-148, 2013, (English).

نيکخواه، م . احمدي، م، شبيه سازي سه بعدي اثر کايزر در ماسه سنگ با استفاده از روش المان مجزا، پنجمین كنفرانس مكانيك سنگ ايران، دانشگاه تربیت مدرس، 1393

نيکخواه، م .  سيگاري، م. ح. احمدي، م.  قزوينيان، ع، "تخمين نقطه اثر کايزر حاصل از سيگنال‌های انتشار اکوستيک سنگ با استفاده از روش ترکيب تخمين‌گرها" ، يازدهمين کنفرانس انجمن سيستم‌‌هاي هوشمند ايران، تهران، 1391

Nikkhah M, Ahmadi M, 3D simulation of Kaiser effect in sandstone using distinct element method, 5th rock mechanics conference of Iran. Tehran, 2014 ( in Persian)

Nikkhah M, Vaschetti, G, earth fill dam with geomemberane liner face- case study : Sarcheshmeh tailing dam, first national conference in soil mechanics and foundation engineering, Tehran, 2014 ( in Persian)

Nikkhah M, Bagherzadeh P, Hoseinian M, Seepage monitoring  in foundation and body of Boostan dam, 10th international congress of civil engineering, Tabriz, 2015 (in Persian)

Kashef M, Bagherzadeh P, Kariminasab S, Nikkhah M, The importance of reservoir geomechanics in thermal EOR, 1st National Conference on Petroleum Geomechanics, International Convention Center of RIPI, Tehran, 2015

Nikkhah M, Ahmadi M, An experimental study of the influence of confining stress on Kaiser effect, 1st National Conference on Petroleum Geomechanics, International Convention Center of RIPI, Tehran, 2015 ( in Persian)

Bagherzadeh P, Nikkhah M, Kashef M , In-situ stress measurements based on drilling cores, 1st National Conference on Petroleum Geomechanics, International Convention Center of RIPI, Tehran, 2015( in Persian)

Nikkhah M, Numerical assessment of the influence of loading direction on the Kaiser effect using distint element method, 1st National Conference on Petroleum Geomechanics, International Convention Center of RIPI, Tehran, 2015( in Persian)

درباره ما

شرکت خاک انرژي پارس با هدف ارائه خدمات برتر و به روز، با برخورداري از مهندسين داراي درجات عالي از معتبرترين دانشگاههاي ايران پا به عرصه گذاشته است. اين شرکت با آرمان دستیابی به موفقیت برتر ارائه خدمات شایسته، در زمینه خدمات مهندسي ژئوتکنيک، سازه، ژئومکانیک نفت و معدني فعالیت می نماید. توان مهندسي و طراحي شرکت، متکي به استفاده از تکنولوژي روز و بهره مندي از جديدترين نرم افزارهاي پيشرفته مي‌باشد که انجام خدمات مهندسي و مشاوره ای را ارائه مي‌نمايد. شرکت خاک انرژي پارس علاوه بر ارائه خدمات مشاوره و مهندسي هم اکنون نمايندگي فروش از شرکتهاي معتبر بين المللي در زمينه ابزارهاي دقيق سازه و ژتوتکنيک، تجهيزات و سنسورهاي انتشار اکوستيک و رفتارنگاري آبهاي زيرزميني و همچنين تجهيزات هواشناسي را در اختيار دارد.

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ما از تمامی اخبار و اطلاعیه ها باخبر شوید. همچنین می توانید خبرهای خود را در سایت درج نمایید. فقط عضو شوید.


ارتباط با ما

  • تهران، کوی نصر(گیشا)،خیابان دوم( حبیب زاده)،پلاک ۱۷،طبقه ۴، واحد ۷
  • تهران 13445/777
  • 02188263678
  • 02188245790
  • infokhakenergypars.ir